Plán činnosti na rok 2015 Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 
Organizácie v obci - Miestny spolok červeného kríža
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 06 Máj 2015 09:58

Plán činnosti na rok 2015

1. Zorganizovať minimálne jedenkrát ročne členskú schôdzu, kde budú členovia ČK oboznámení s prácou celej organizácie. 1.3.2015práca k

2. Zorganizovať pravidelný odber krvi v našej obci 3 krát ročne, február, jún, október

v termínoch 26.2.2015, 25.6.2015, 29.10.2015práca

3. Zorganizovať brigádu v ( priebehu roka, podľa počasia ) na cintoríne a v dome smútku

po dohode s OÚ o odvoze odpadového materiálu.práca

4. Zorganizovať jednodňový zájazd na termálne kúpalisko – Veľký Meder v termíne 28.6.2015jablkopráca

5. Zorganizovať akciu ,, Úcta k starším a osamelým spoluobčanom - termín december.ablkoHruškapráca

6. Pokračovať v posielaní blahoprajných pozdravov našich jubilujúcim členom.práca

7. Zasadanie výborovej členskej rady v priebehu oka podľa potreby, hlavne v čase príprav naplánovaných akcií.

Zodpovedný výbor MS – SČK Kuchyňa

Vypracovala predsedníčka MS – SČK

Oľga Jánošová