NÁVRH UZNESENIA Z VČS MS SČK V KUCHYNI – 01.03.2015 Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 
Organizácie v obci - Miestny spolok červeného kríža
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 06 Máj 2015 09:57

NÁVRH UZNESENIA Z VČS MS SČK V KUCHYNI –

01.03.2015.

Členská schôdza:


1. Prejednala všetky body programu.

2. Berie na vedomie :

a. Správu o činnosti MS SČK v Kuchyni za rok 2014.

b. Správu o hospodárení MS SČK v Kuchyni za rok 2014

3. Súhlasí s predloženým návrhom plánu práce MS SČK v Kuchyni na rok 2015.

4. Navrhuje:

- zvýšiť členský príspevok na rok 2016 z doterajšej sumy 2,- Eurá na 3,- Eurá / rok

- podľa stavu financií zorganizovať 1x v roku návštevu divadelného predstavenia /Bratislava, Stupava, Rohožník alebo v inom meste – podľa ponuky/

V Kuchyni 03.03.2015

Členovia komisie: Jozef Ambra

Mária Palková

Anna Šturdzíková