ŠTATISTIKA MS SČK KUCHYŇA ku dňu 01.03.2015. Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 
Organizácie v obci - Miestny spolok červeného kríža
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 06 Máj 2015 09:56

ŠTATISTIKA MS SČK KUCHYŇA ku dňu 01.03.2015

MS SČK v Kuchyni má k dnešnému dňu 164 členov – tak ako to uvádzame na prezenčnej listine. V porovnaní s minulým rokom je to o troch členov viac .

Hoci podmienkou pre členstvo v našom spolku nie je byť darcom krvi, väčšina našich členov darcami krvi sú – z celkového počtu 164 je len 50 členov , ktorí darcami krvi nie sú. Medzi darcami máme ocenených plaketami Mudr. Jánom Jánskym, ktoré sa udeľujú za bezpríspevkové darcovstvo - za nasledujúce odbery :

10x – bronzová plaketa pre ženy aj mužov

20x – strieborná plaketa pre ženy aj mužov

30x - zlatá plaketa pre ženy

40x – zlatá plaketa pre mužov

60x – diamantová plaketa pre ženy

80x – diamantová plaketa pre mužov.

 

V našom spolku máme 23 darcov, ktorí sú držiteľmi bronzovej plakety,

13 darcov, ktorí sú držiteľmi striebornej plakety,

12 -//- -//- zlatej -//-

2 darcov, diamantovej -//-

V porovnaní s minulým rokom – máme o 1 člena – držiteľa zlatej plakety viac.

 

Prioritou našej práce ostáva aj naďalej bezpríspevkový odber krvi. Aj v  uplynulom roku 2014 sme uskutočnili 3x odber krvi a to v nasledujúcich termínoch :

- 03.03. –odberu sa zúčastnilo 40 darcov – z tohto počtu boli 2 prvodarcovia / K. Dojčánová a Kl. Baričičová /

 

- 25.06. – odberu sa zúčastnilo 34 darcov – z tohto počtu boli tiež 2 prvodarcovia / D. Mrňa a Z. Vnenčáková /

 

- 30.10. – odberu sa zúčastnilo 32 darcov aj tu sme mali 2 prvodarcov / J. Osuská a M. Vinceková/

 

Posledný odber sa uskutočnil vo štvrtok 26.2. a napriek chrípkovému obdobiu sa ho zúčastnilo 31 darcov. Z tohto počtu bolo 5 prvodarcov / A. Zafčíková, J. Baďurová, J. Kovár, D. Nebehajová a P. Mikulášek /. Pracovníci MOJ organizátorkám veľmi ďakovali  za hojnú účasť a za perfektne zorganizovaný odber.

Výbor MS aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa odberov zúčastňujú a veríme, že v tejto krásnej a nezištnej aktivite budú aj naďalej pokračovať a že naša základňa sa bude rozširovať.

 

V Kuchyni 01.03.2015 Zapísala Margita Šťastná

Tajomníčka MS SČK v KUCHYNI