Správa o činnosti za rok 2014 Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 
Organizácie v obci - Miestny spolok červeného kríža
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 06 Máj 2015 09:55

Správa o činnosti za rok 2014

Výborová rada a členovia ČK sa stretávali počas roka podľa potreby.

Naša aktivita rozširovať základňu ČK o nových členov a zároveň bezplatných darcov krvi sám darí vďaka pravidelnému odberu krvi v našej dedine. Už viac rokov odber prebieha v mesiacoch –február, jún, október, kde sa vždy tešíme vo vysokom počte dobrovoľných darcov. Sbližšími informáciami o bezplatnom darovaní krvi v našej obci vás oboznámi v diskusnom príspevku pani Gitka Šťastná.

Z uznesenia návrhovej komisie nám vyplynulo zorganizovať brigádu v okolí bývalej MŠ a kostola v období pred Veľkou nocou. Brigáda ba vyčistenie tohto priestoru sa uskutočnila 5.4.2014. Prišlo málo brigádnikov, ale tým, že sme si vopred zabezpečili odvoz nahromadeného odpadu a po brigáde bol následne v kontajneri pánom M. Kumpánom odvezený, brigáda mala viditeľný efekt.

Brigádu pri kríži v Cárovej uličke v priebehu celého roka podľa potreby si organizujú členovia ČK. I touto cestou všetkým, ktorí venujú svoj voľný čas na úpravu okolia patrí poďakovanie. 25.4. 2014 na sviatok Sv. Marka sa pri tomto kríži mala slúžiť sv. omša. Z dôvodu zlého počasia sme obetné dary priniesli do kostola, kde sa omša konala a po omši sme išli v sprievode ku krížu.

Ako po iné roky i v roku 2014 sme zorganizovali jednodňový zájazd na termálne kúpalisko Veľký Meder. O návšteve termálneho kúpaliska je stále záujem, z toho dôvodu akciu budeme opakovať i po nasledovné roky.

Od OÚ sme dostali príspevok 100 €, ktorí sme i s inými financiami použili na zabezpečenie dopravy na divadelné predstavenie v Bratislave dňa 12.11.2014.

V predvianočnom období p. M. Mrňová členka výboru spolu s pracovníkmi OU navštívili našich spoluobčanov v Domove dôchodcov v Stupave, kde im bola odovzdaná malá pozornosť od ČK v podobe darčekového balíčka.

V roku 2014 sme pokračovali s akciou ,, Úcta k starším ,, Navštívili sme 4 jednotlivcov a 3 rodiny – manželské páry.

V priebehu celého roka,pokračovalapani Gitka Šťastná v posielaní blahoprajných pozdravov našim jubilujúcim členom MS - SČK.

Možno, že nie všetky akcie, ktoré sme pre Vás pripravili, boli úspešné, ale ja pevne verím, že s Vašou spoluprácou a dobrými nápadmi to v budúcnosti zvládneme.

Týmto Vám ďakujem za pozornosť, prajem Vám veľa zdravia, šťastia a teším sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2015.

Predseda ČK Oľga Jánošová

 

Posledná zmena na Streda, 06 Máj 2015 09:56