Pozvánka na ObZ Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 2
NajhoršíNajlepší 
Samospráva obce - Obecné zastupiteľstvo
Napísal Róbert Bujna   
Piatok, 18 September 2015 10:03

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa,

ktoré sa uskutoční dňa 23.09.2015 (streda) o 19,00 hod. v budove Obecného úradu.

 

 

Róbert Bujna

starosta obce