logo

.
Utorok, 25 Február 2020    

Hlavné menu

Samospráva 2013≤

 

Info menu

Prihlásenie

Prihlásením získate: bezplatné zasielanie noviniek a vstup do obecného fóra.Počítadlo prístupov

TOPlist


OVS
OVS - návrh nájomnej zmluvy Vytlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 3
NajhoršíNajlepší 
Aktuality - OVS
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 02 Júl 2014 07:56

NÁVRH

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

uzatvorená podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesného podniku a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

Posledná zmena na Streda, 02 Júl 2014 07:59
 
OVS - podmienky obchodnej verejnej súťaže Vytlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 7
NajhoršíNajlepší 
Aktuality - OVS
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 02 Júl 2014 07:51

Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52, IČO:00304875

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ a ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

- nehnuteľná vec: poľnohospodárska pôda, nachádzajúca sa na území obce Kuchyňa, zapísané na LV č. 276, 445, 488, 619, 875, 2184 v kat. územia Kuchyňa o výmere 18,9823 ha

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Posledná zmena na Streda, 02 Júl 2014 08:00
 
Obchodná verejná súťaž - oznámenie zámeru Vytlačiť E-mail
Aktuality - OVS
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 02 Júl 2014 07:49

Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52

_______________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Starosta obce Kuchyňa na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa, č.3/13, zo dňa 26.09.2013 schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Kuchyňa, a to pozemkov podľa prílohy č.1, v katastrálnom území Kuchyňa, formou obchodnej verejnej súťaže a

týmto oznamuje, že

 

Posledná zmena na Streda, 02 Júl 2014 07:50
 
OVS Vytlačiť E-mail
Aktuality - OVS
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 02 Júl 2014 07:43

Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52

_______________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Starosta obce Kuchyňa na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa, č.3/13, zo dňa 26.09.2013 schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Kuchyňa, a to pozemkov podľa prílohy č.1, v katastrálnom území Kuchyňa, formou obchodnej verejnej súťaže a

týmto oznamuje, že

 

Posledná zmena na Streda, 02 Júl 2014 07:44
 
Oznámenie zámeru prenajať Vytlačiť E-mail
Aktuality - OVS
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 02 Júl 2014 07:12

Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52

_______________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Starosta obce Kuchyňa na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa, č.3/13, zo dňa 26.09.2013 schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Kuchyňa, a to pozemkov podľa prílohy č.1, v katastrálnom území Kuchyňa, formou obchodnej verejnej súťaže a

týmto oznamuje, že

 

Posledná zmena na Streda, 02 Júl 2014 07:15
 


Oznamy rozhlasu

Oznam miestneho rozhlasu

 

Oznamy zo dňa 29.09.2015: 

  Vývoz plastových fliaš sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra.

Postláčané flaše v zaviazaných vreciach je potrebné vyložiť pred dom.

  * Detská lekárka MUDr. Sláviková bude v piatok 02.10.2015 ordinovať len v ambulancii v Malackách.

  * Našiel sa mladý psík - Yorkshir, majiteľ si ho môže vyzdvihnúť u p. Lenky Petríkovej na čísle domu 644. 

  *  Centrum kultúry Lozorno pripravuje na termín od októbra KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV pre začiatočníkov.

  (Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača, džajf, blues, salsa a iné.)

 Kurzom vás budú sprevádzať učitelia spoločenských tancov z tanečnej školy ASTRA.Stretávať sa budete raz do týždňa.

Prvá hodina je vo štvrtok 1. októbra 2015 o 18:30 h. v sále CK Lozorno.

Viac informácii nájdete na webovej stránke obce Lozorna.

 

 

Facebook

 

Nezabudnite !

Dnes je : Frederik(a)
Zajtra : Viktor

Reklama

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
bottom